top of page

Vi flyttar alla events till vår LinkedIn-sida som är uppdaterad:

Fredagen den 20 maj 2022 klockan 0830-1200

Workshop 1.2: Så gör du produkter

Workshopen kommer att utifrån den gemensamma metodiken enligt Nätverket för end-of-waste gå igenom steg för steg hur man kan skapa en produkt av avfall. Föredragshållare:

 • Jonas Östgren, ekotoxikolog Trapezia, fd Kemikalieinspektionen

 • Mattias Jacobson, geolog Trapezia

Läs mer här. Kostnad 1950 kr.

Anmäl dig idag

Fredagen den 8 april 2022 klockan 1330-1500

Nordens största bergmaterialtest

Nu har vi fått in de första svaren (totalhalt + skaktest) på bergmaterialproverna:

 • Tidigare undersökningar (Energiforsk 2006, EU EOW 2013) kan bekräftas utifrån en första preliminär granskning: berg lakar inte.

 • Kolonntesten är försenade. ALS arbetar på men de har bara ett fåtal utrustningar i hela Europa. Och testen tar ett antal veckor. 

För dig som deltar på SBMIs branschdag på torsdag så får du där en kortare genomgång av de första resultaten.

Läs mer här om projektet. Gratis. 

Fredagen den 11 mars 2022 klockan 1330-1500

Så bygger vi med sulfidberg - del 2

Syfte: Att skapa en gemensam översikt om hur potentiellt reaktivt berg med förhöjd sulfidhalt kan användas.

 • Sammanställning av kategorisering av sulfidberg med hjälp av vägledningar från Trafikverket, Stockholms Stad, Region Stockholm etc.

 • Sammanställning av möjlig användning av sulfidberg: deponi, torrt&tätt och neutralisering.

 • Beslutsträd - Hur planering kan underlätta: Vid upphandling, Vid losshållning, Mottagning inklusive  hantering/behandling.

 • Projektet planeras vara färdigt i mitten/slutet av maj och resultera i en rapport på ca 10 sidor. Läs mer här. Gratis.

Fredagen den 24 februari 2022 klockan 0830-1200

Workshop 2: Lär dig beräkna miljörisk med KM-modellen

Workshopen kommer att utifrån Naturvårdsverkets KM-modell gå igenom hur man bör använda den, vad man kan justera och vad man bör undvika att förändra. Föredragshållare:

 • Jonas Östgren, ekotoxikolog Trapezia, fd Kemikalieinspektionen

 • Mattias Jacobson, miljökonsult Trapezia

Läs mer här. Kostnad 1950 kr.

Fredagen den 4 februari 2022 klockan 0800-1200

Workshop 1.1: Så gör du produkter

Workshopen kommer att utifrån den gemensamma metodiken enligt Nätverket för end-of-waste gå igenom steg för steg hur man kan skapa en produkt av avfall. Föredragshållare:

 • Jonas Östgren, ekotoxikolog Trapezia, fd Kemikalieinspektionen

 • Mattias Jacobson, miljökonsult Trapezia

Läs mer här. Kostnad 1950 kr.

Alla deltagare har tillgång till presentationen och video.

Fredagen den 28 januari 2022 klockan 1330-1500

Så bygger vi med sulfidberg

En stor del av berget i södra Stockholm och på många andra platser i Sverige har förhöjda halter av svavel. Det finns flera olika metoder för användning av svavelberget: deponi, neutralisering, placering syrefritt under vatten, placering torrt och skyddat ovan grundvattennivå.

 • Jonas Östgren & Mattias Jacobsson, Trapezia

 • Lena Alakangas, Luleå Tekniska universitet

 • Josef Macsic, Ecoloop

 • Gustaf Lilliesköld Sjöö, Svensk Ekologikonsult

 • Anders Lindström, Svevia

 • Stefan Persson, Region Stockholm

 • Gustav Sjölund, Dåva Deponi

 • Gustav Wändell, NCC

Vad är bäst för miljön, bergets prestanda och vad kostar respektive metod. Gratis.

Presentationer och anteckningar.

Video från samtalet.

Fredagen den 14 januari 2022 klockan 1330 - 1500

Betongkross i bärlager och förstärkningslager

Fördelar och nackdelar med olika användning av betongkross i vägkonstruktion och hur högsta möjliga värde kan skapas:

 • AMA-klassad och CE-märkt betongkross: Användning av betongkross som ett alternativt material med unika egenskaper.

 • Samkross och stabilgrus:  Skapande av nya kombinerade material där betong, berg och asfalt kombineras.

 • Bergkross med viss andel betongkross som fortfarande uppfyller standarder enligt AMA/CE.

 • Betongkross i gjutna enklare markkonstruktioner.

Läs anteckningar och källor. 

Video från samtalet.

Fredagen den 17 december 2021 klockan 0800-1200

Så mycket kostar täktbristen - The cost due to lack of querries and terminals

Conversation about the cost caused by having to few quarries and recycling terminals within the aggregate and soil material market. Speakers:

 • Anna Fredriksson, Linköping University

 • Misa Bakajic, Aalto University

 • Linea Kjellsdotter, VTI

 • Kristina Lundberg, Ecoloop

 • Mattias Göransson och Jenny Andersson, SGU

Läs anteckningar och källor.

Video från samtalet.

Fredagen den 10 december klockan 0800-1200

Workshop 1: Så gör du produkter

Workshopen kommer att utifrån den gemensamma metodiken enligt Nätverket för end-of-waste gå igenom steg för steg hur man kan skapa en produkt av avfall. Föredragshållare:

 • Jonas Östgren, ekotoxikolog Trapezia, fd Kemikalieinspektionen

 • Mattias Jacobson, miljökonsult Trapezia

Läs mer här. Kostnad 1950 kr.

Alla deltagare har tillgång till presentationen och video.

Onsdagen den 1 december klockan 1330-1500

Schaktmassor 2021 - Sveriges största undersökning om schaktmassor

Undersökningen som fick svar från 713 personer från byggare, beställare och tillsynsmyndigheter ställde några av de mest centrala frågorna som avgör hur återvinningen i Sverige går till. Kommentarer från:

 • Martin Tengsved, återvinningschef på Swerock, 

 • Stefan Persson, hållbarhetschef på Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

 • Sofia Widengren, hållbarhetschef på Pinpointer

 • Volker Kelm, miljöingenjör på Gislaveds kommun

Läs mer här. Gratis.

Här är presentationen och här är en video från lanseringen där 141 personer deltog.

bottom of page