top of page

Cookies och personuppgifter

Cookies
Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Internet Explorer) och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Det finns även cookies som samlar in statistik (Google Analytics etc). Det är bl a för att kunna mäta antal besökare. Statistiken som samlas in är inte relaterad till personliga uppgifter.

Vi använder cookies för att kommunicera med dig på andra webbplatser. Det kan t.ex. vara i annonser där vi ger dig erbjudanden baserat på din besöks- och klickhistorik.

Vi samlar tillsammans med leverantörer (Google, Facebook, Mailchimp, Twitter etc) in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges hos respektive partner.

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Länkar och hänvisningar kan leda till andra hemsidor som också använder cookies, dessa är inte redovisade här. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats https://www.pts.se
 

Personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

End-of-waste.org ägs av Massbalans Sverige AB som är personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. 

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du laddar ner något eller köper något. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Vi hämtar i vissa fall personuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register för att kvalitetssäkra uppgifterna.

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Läs mer om personuppgifter på https://www.datainspektionen.se/.

bottom of page