top of page

Gemensam metodik för end-of-waste

Samverkan mellan leverantörer, beställare och tillsyn.

METODIK

En gemensam metodik för end-of-waste

Målet med en gemensam metodik för end-of-waste-kriterier för produkter gjorda av återvunnet material är att förenkla försäljningen, skapa trygghet hos tillsynsmyndigheten och underlätta upphandling för beställare. 
 

Krossad sten Val
konventionen

OM OSS

Samverkan mellan leverantörer, beställare och tillsyn

Vi är ett nätverk av experter aktiva i planering, tillsyn, beställning, produktion och återvinning inom anläggningsindustrin med en gemensam ambition att skapa cirkulära materialflöden med skydd för människor och miljö.
 

KUNSKAP

Sammanställning av kunskap, forskning och erfarenheter

Utöver metodiken så har vi samlat de viktigaste dokumenten inom avfalls- och produktlagstiftningen i Sverige och EU. Du kan själv ladda upp egna rapporter som saknas.

Cirkulärbiblioteket
bottom of page